Category: Windows Vista

Kadir Has Üniversitesi


Bili?im Teknolojileri ?enli?i sebebiyle ça?r?ld???m seminer oldukça keyifli geçti.

Adeta karnaval alan?na dönen Kasir Has Üniversitesi’nde seminer öncesinde ve sonras?nda ben de biraz olsun dinlenebilemyi ve e?lenebilmeyi ba?ard?m. Tüm arkada?lar?ma Tesekkür ediyorum.

Seminer sonunda kat?l?mc? arkada?lara Kat?l?m Sertifikas? verildi.

Yer: Abant ?zzet Baysal Üniversitesi
Tarih: 03.05.2007
Konu: Windows Vista
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?: 200

Sakarya Üniversitesi


Sakarya Üniversitesi’ne ne zaman gitsem o muhte?em manzara e?li?inde ö?renci arkada?larla sohbet etme ve bilgilerimizi payla?ma imkan? buluyorum. Yine o günlerden bir tanesiydi. Ö?renci kulübündeki sayg?l? ve çal??kan arkada?lar?ma bir kez daha Tesekkür ediyorum.

Yer: Sakarya Üniversitesi
Tarih: 24.04.2007
Konu: Windows Vista
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?: 270

Kadir Has Üniversitesi


Chip ve BilgeAdam i?birli?i ile düzenlenen Windows Vista Workshop çok renkli geçti. Kat?l?mc?lar?n yo?un sorular? kar??s?nda zor anlar ya?ad?m diyebilirim. J Tüm eme?i geçen dostlar?ma özellikle Cenk Tarhan dostuma Tesekkür ederim.

Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 20.04.2007
Konu: Windows Vista Workshop (6 saat)
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?: 150

Windows Vista workshop ile ilgili yaz?l? Basinda ç?kan haberleri görmek için a?a??daki linke t?klay?n?z.
http://www.bakionur.com/index.php/2009/01/12/bilgeadam-chip-isbirligi-ile-duzenlenen-windows-vista-semineri/