Month: May 2007

Abant ?zzet Baysal Üniversitesi


Misafirperverlikleriyle hat?rlayaca??m Abant yönetim kadrosu ba?ta olmak üzere s?cak kanl? ögrencilerine de Tesekkür etmek istiyorum. Keyifli bir sohbet ve payla??m ortam? oldu diye dü?ünüyorum.

Yer: Abant ?zzet Baysal Üniversitesi
Tarih: 14.05.2007
Konu: Bili?im Teknolojileri ve F?rsatlar
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?: 250

Kadir Has Üniversitesi


Bili?im Teknolojileri ?enli?i sebebiyle ça?r?ld???m seminer oldukça keyifli geçti.

Adeta karnaval alan?na dönen Kasir Has Üniversitesi’nde seminer öncesinde ve sonras?nda ben de biraz olsun dinlenebilemyi ve e?lenebilmeyi ba?ard?m. Tüm arkada?lar?ma Tesekkür ediyorum.

Seminer sonunda kat?l?mc? arkada?lara Kat?l?m Sertifikas? verildi.

Yer: Abant ?zzet Baysal Üniversitesi
Tarih: 03.05.2007
Konu: Windows Vista
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?: 200

Kadir Has Üniversitesi


S?kça seminerler verdigim Kadir Has Üniversitesi’nde yine 200 tane de?erli ö?rencinin kat?l?m?yla gerçekle?en seminerde Windows Vista ve Windows Server isletim sistemleri hakk?nda önemli notlar aktard?m.

Yer: Kadir Has Üniversitesi
Tarih: 03.05.2007
Konu: Windows Vista
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?: 200