Month: February 2009

Istanbul Teknik Üniversitesi IT Semineri


?stanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde verdigim seminerde Sistem ve A? Uzmanl???’n?n Türkiye’deki konumundan ve bilgisayar a?lar?n?n i?leyi?inden bahsettim. Ö?renci arkada?lar?m?z?n kariyer planlamalar?nda önemli bir yer tutaca??na inand???m seminer 1 saat sonra sona erdi.

Yer:

Istanbul Teknik Üniversitesi

Tarih:

26.02.2009

Konu:

Information Technology & Career

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

30


 

Gültepe Anadolu Meslek Lisesi Microsoft Güvenlik Semineri100’ü a?k?n kat?l?mc?yla gerçekle?en seminerde bilgisayar bölümü ögrencileriyle Microsoft a?lar? ve Server platformlar? hakk?nda detayl? bilgiler payla?t?k. ögrencilerin güvenlik konular?na olan yo?un ilgisi keyif vericiydi. Yakla??k 1,5 saat kadar süren seminer ögrencilerin sorular?yla ve ufak bir NTFS gösterisi ile son buldu.

Yer:

Gultepe And. Mes. Lis.

Tarih:

24.02.2009

Konu:

Microsoft Network & Server Security

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

105