Month: March 2009

Arel Universitesi Bili?im Teknolojileri Semineri

Arel Universitesi Kariyer günleri sebebiyle verdigim seminerde bili?im teknolojilerinin Türkiye’deki ve dünyadaki durumu hakk?nda çe?itli istatistiklere ve üzerinde bulunulan yol haritas?na yer verdim. Keyifli bir 1 saat sonras?nda seminer ö?renci arkada?lar?m?z?n sorular?yla son buldu.

Yer:

Arel University

Tarih:

26.03.20092

Konu:

Information Techonolgy Vision

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

170

Y?ld?z Teknik Üniversitesi Gelecekte Microsoft Teknolojileri Semineri

Y?ld?z Teknik Üniversitesi’nde vermi? oldugum “2020’de Teknoloji ve Microsoft” adl? seminere ilgi gerçekten büyüktü. Gelecek teknolojilerin görsel katk?larla anlat?ld??? seminer oldukça keyifli geçti. 150’ye yak?n üniversite ö?rencisinin kat?ld??? seminer yakla??k 80 dk. sürdü.

Yer:

Yildiz Technical University

Tarih:

19.03.2009

Konu:

Microsoft Technology Vision in 2020

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

140

 

Avc?lar Anad. Mes. L. Windows Server 2008 Semineri

Avc?lar Anadolu Meslek Lisesi A? ve Sistem bölümü ögrencilerinin kat?l?m?yla gerçekle?en Windows Server 2008 Yenilikleri seminerinde Microsoft’un yeni nesil sunucu isletim sistemi olan 2008’in birbirinden güzel yeniliklerinden bahsettik. Önemli bilgilerin payla??ld??? seminer 1 saat kadar sürdü.

Yer:

Avc?lar Anad. M. L.

Tarih:

16.03.2009

Konu:

Windows Server 2008 Yenilikleri

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

50

 

Galip Öztürk L. Microsoft ve A? Güvenli?i Semineri

Muhte?em yerle?kesi, güleryüzlü hocalar? ve modern yap?s? ile gerçekten çok keyifli bir gün geçirdim diyebilirim. Microsoft güvenlik unsurlar?n?n payla??ld??? seminer 1 saat kadar sürdü. Galip Öztürk Çok Programl? Lise ö?retmenlerine misafirperverlikleri için bir kez daha Tesekkür ediyorum.

Yer:

Galip Öztürk Çok Prog. L

Tarih:

11.03.2009

Konu:

Microsoft Networks & Güvenlik Forefront

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

60

 

Istanbul Universitesi Microsoft ve A? Güvenli?i Semineri

Istanbul Üniversitesi Avc?lar Kampüsü’nde düzenlenen Microsoft Windows ve A? Güvenli?i seminerinde güvenlik çözümlerinden (Forefront vs.) ve çe?itli güvenlik tehditlerinden bahsedildi. Keyifli bir ortamda gerçekle?tirdi?imiz bu semineri düzenleyen Bilgisayar Mühendisli?i ögrencilerine Tesekkür ediyorum.

Yer:

Istanbul Üniversitesi

Tarih:

09.03.2009

Konu:

Microsoft Networks &Güvenlik

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

120

 

Kad?rga And. Mes. Lis. Windows Güvenlik Semineri

Kad?rga Lisesi’nde verilen Network & Güvenlik & Microsoft semineri ögrencilerce ilgiyle kar??land?. E?lenceli bir seminer oldugunu dü?ünüyorum. Okuldaki hocalar?m?za misafirperverlikleri için çok Tesekkür etmek istiyorum.

Yer:

Kad?rga Anad. Mes. L.

Tarih:

05.03.2009

Konu:

Microsoft Network Security & Forefront

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

110

 

Tuzla Anadolu Meslek Lisesi Network ve Güvenlik Semineri

Istanbul’un en yüksek teknolojik donan?ma sahip okulunda bulunmak çok keyifliydi. Video konferans donan?m? bulunan pilot okulda verdigim semineri Tuzla Anadolu Meslek Lisesi ögrencilerinin yan? s?ra Van ve Gaziantep’te bulunan ögrenciler de canl? olarak izlediler ve sorular?n? yönelttiler. Toplamda 260 ki?inin kat?ld??? seminerde Microsoft Windows ve sistem güvenli?i konular? ele al?nd?.

Yer:

Tuzla Anadolu Mes. L.

Tarih:

02.03.2009

Konu:

Windows & Network Security

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

260