Month: July 2009

Windows 7 RTM (Release To Manufacturing) Haz?r!

Her geçen gün yeni bir build ile kar?? kar??ya kald?k. Her yeni build numaras?nda yenilikleri ke?fettik. 2007’de M (Milestone) sürümleriyle tan??t???m?z Windows 7 nihayet aram?zda. Final sürümün build numaras? ise resmi aç?klamayla onayland?, 7600.16385.090713-1255. OEM üreticilerine 24 Temmuz 2009 tarihinde ula?t?r?lacak olan Windows 7, 22 Ekim’de ise raflardaki yerini alm?? olacak. MSDN ve Technet aboneleri Windows 7 ile 6 A?ustos’ta tan??m?? olabilecekler. Microsoft Gold Partner’ler ise ancak 16 A?ustos’ta Windows 7’ye sahip olabilecekler.

Windows 7 AppLocker Seminerim – Microsoft Turkiye

11 Temmuz Cumartesi günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekle?en seminere ilgi oldukça büyüktü. Windows 7 ile 7 saat süren oturumlar sayesinde en yeni Windows hakk?nda çok önemli bilgilerin payla??ld??? bu aktivite oldukça keyifliydi. Ben de bu zincir içerisinde Windows 7 ‘nin en çarp?c? özelliklerinden biri olan AppLocker üzerine konu?tum. Eme?i geçen ve ilgilenen herkese Tesekkür ederim.

Baki Onur OKUTUCU

7 Saatte Windows 7


11 Temmuz Cumartesi günü Microsoft Istanbul ofisinde gerçekle?tirece?imiz 7 saatte Windows 7 adl? seminerde enine boyune çarp?c? Windows 7 yeniliklerine yer verilecek.

Benimle birlikte Daron Yöndem, Burak Selim ?enyurt , Mesut Alada?, Muammer Benze? gibi çok de?erli arkada?lar?m?n da yer alaca?? seminer için gecikmeden kayd?n?z? yapt?r?n.

Kay?t için:

http://www.inetatr.org

BT Uzmanlar?

10.00-10.30 Windows 7’ye Genel Bak??, Sürümler, Language Packs
10.45-11.30 DirectAccess
11.45-12.30 Applocker
13.30-14.00 BitLocker & BitLocker To Go
14.15-14.45 Problem Steps Recorder & UAC Enhancements
15.00-15.30 Search Federation
15.45-16.15 BranchCache
16.30.17.00 Windows XP Mode

 

Yaz?l?m Geli?tiriciler

10.00-11.00 MultiTouch ve Ink Uygulamalar? Geli?tirmek
11.15-12.30 Ribbon kontrolünü nas?l kullan?r?z?
13.30-14.30 Sensor ve Location API’lar? nas?l kullan?l?r?
14.45-15.15 Uygulama uyumlulu?u
15.15-16.00 Taskbar ile gelen yenilikler
16.15-17.00 XPS ve Doküman yazd?rma yenilikleri


 

Microsoft Most Valuable Professional (MVP) seçildim!

Geçti?imiz sene yapm?? oldugum çal??malar neticesinde Microsoft taraf?ndan MVP (Most Valuable Professional) ünvan?na lay?k görüldüm ve Windows Desktop Experience alan?nda ödüllendirildim. Dünyan?n en prestijli ünvanlar? aras?nda gösterilen MVP ünvan?n? ileriki senelere ba?ar?yla ta??mak için çal??malar?ma h?z kesmeden devam etmek istiyorum.

Eme?i geçen herkese Tesekkür ederim.

Baki Onur OKUTUCU