Month: November 2009

Gencsen Geleceksin Adana Seminerim

 

Geçti?imiz Pazartesi günü Microsoft ve Turkcell’in katk?lar?yla düzenlenen Gençsen Geleceksin Üniversite turlar?n?n Adana aya??nda Çukurova Üniversiteli ö?renci arkada?larla bulu?tuk. Adana’n?n muhte?em havas?, misafirperver arkada?lar?m?z ve ilgili bir kalabal?k birle?ince ortaya ultra güzel bir manzara ç?kt? diyebilirim. Oldukça keyifli bir 2 saat geçirdi?imiz seminerde geçmi?ten günümüze teknolojilerden, Microsoft teknolojilerinden, Windows 7’den ve tekno e?lenceden bahsetme imkan? buldum. Seminer sonunda yapt???m?z çekili?te bir arkada??m?za Turkcell VINN 3G Modem hediye ettik. E tabi mobil bir sohbetin hediyesi de mobil olmal?yd?.

   

En k?sa zamanda yeniden ziyaret etmek iste?iyle Adana’dan ayr?ld?m. Seminerin gerçekle?mesinde eme?i geçen herkese, özellikle Adana’y? kar?? kar?? gezdiren Çukurova Üniversitesi Yaz?l?m Kulubü (yazilimcu.org) üyelerine çok Tesekkürler.

Gençsen Geleceksin 3.0 turlar? hakk?nda geni? bilgi için www.gencsengeleceksin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Windows 7 Uygulama Uyumluluk Listesi

Microsoft, Windows 7 üzerinde çal??abilecek uygulamalar?n listesini geçti?imiz günlerde yay?nlad?. Bu liste içerisinde yer alan uygulamalar?n Windows 7 üzerinde sorunsuz çal??t?klar? da böylece tescillenmi? oldu. Yüksek uyumlululu?yla dikkat çeken Windows 7 ile uyumlu çal??acak bu uygulamalar?n listesi için a?a??daki linki kullanabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=890e522e-e39e-4278-aebc-186f81e29173&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+MicrosoftDownloadCenter+(Microsoft+Download+Center)#tm

Microsoft Exchange 2010 Bulu?mas?-Microsoft Türkiye


6 Kas?m Cuma günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekle?en “Teknik Topluluklar Bulu?uyor” seminer zincirinin ikinci halkas?nda Exchange 2010 konusunu ele ald?k. 3 oturumdan olu?an etkinlik “Exchange 2010 Teknik Özellikler ve Yenilikler” konusu ile benim taraf?mdan verildi. Benim ard?mdan sevgili Sait SADUNO?LU ve Mümin Ç?ÇEK arkada?lar?m mikrofonu devrald?lar. Oldukça yüksek kat?l?ml? ve keyifli bir etkinlik oldu diye dü?ünüyorum. Eme?i geçen herkese Tesekkür ediyorum.