Month: October 2010

Türkçe TechNET, MSDN ve MS Answers Forumları

Teknik birçok konuda yararlandığımız TechNet ve MSDN forumları artık Türk Uzmanlar ve sayfalarla Türkçe olarak karşınızda! Özellikle MVP’lerin uzmanlık alanlarına göre sorularınızı yanıtlayacağı bu zengin platformları ziyaret etmeyi unutmayın!

Ben de TechNet üzerinden kendi uzmanlık alanlarımda sorulan soruları yanıtlıyor olacağım.

Türkçe TechNET, MSDN ve MS Answers Forumlar?

Teknik birçok konuda yararland???m?z TechNet ve MSDN forumlar? art?k Türk Uzmanlar ve sayfalarla Türkçe olarak kar??n?zda! Özellikle MVP’lerin uzmanl?k alanlar?na göre sorular?n?z? yan?tlayaca?? bu zengin platformlar? ziyaret etmeyi unutmay?n!

Ben de TechNet üzerinden kendi uzmanl?k alanlar?mda sorulan sorular? yan?tl?yor olaca??m.