Month: December 2010

Yenilenen Microsoft Technet & MS Answers ile Sorularınıza Türkçe Yanıt Bulun!

Yenilenen Microsoft Technet sayfas? içerisinde Microsoft MVP’lere ait bloglar?n da yer ald??? yepyeni bir içeri?e sahip olacaks?n?z.

Bunun yan?nda Microsoft Technet ve MS Answers Forumlar? içerisinde sorular?n?za tamamen Türkçe içerikle yan?t bulabileceksiniz.

http://technet.microsoft.com

http://answers.microsoft.com/tr-tr/default.aspx

http://social.technet.microsoft.com/Forums/tr/categories

Swissotel Advanced Exchange Server 2010 Workshop

Geçti?imiz günlerde BilgeAdam & Microsoft Türkiye i?birli?iyle Swissotel’de güzel bir etkinlik gerçekle?tirdik. BilgeAdam’dam Kurumsal’dan An?l ERDURAN arkada??mla birlikte sahne ald???m?z ve 4 oturumda gerçekle?en etkinlikte geli?mi? Exchange Server 2010 senaryolar?na yer verdik. Etkinli?e 15’e yak?n üst düzey IT yöneticisi özel davetle kat?ld?.

Swissotel’in büyüleyen manzaras?yla birlikte 14’üncü katta gerçekle?tirdi?imiz etkinlikten bir kaç manzara…

Kendi ad?ma güzel bir etkinlik oldugunu söyleyebilirim. Eme?i geçen herkese ve özellikle kat?l?mc?lara çok Tesekkür ediyorum.

Sunuma ait dosyalar? ise önümüzdeki günlerde burada payla??yor olaca??m.

Microsoft Security Essentials – 2

Microsoft’un geçti?imiz sene kullanicilarla tan??t?rd??? antivirus uygulamas? Microsoft Security Essentials (MSE) yeni sürümüyle kar??m?zda. Sitesinde yeni versiyona ili?kin bir linke rastlamasan?zda indirdi?iniz sürüm asl?nda yeni sürüm. Eski versiyonu kald?rman?za gerek kalmadan direkt olarak upgrade yapabilece?iniz yeni sürüme a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/security_essentials/