Powershell ile Office 365 Yönetimi – Part 2

Part 1’de Powershell ile Office 365’e nasıl bağlantı kurulacağı üzerinde durmuştuk. Şimdi artık en çok kullanılan 10 komutu tanıyalım.

Office 365 Organizasyonunuz içindeki şirket bilgilerini görüntülemek için kullanılır.

Office 365 üzerinde konumlandırdığım ve Office 365 tarafındasn yönetilen domain’leri listeler.

 

Bu komut ile Organizasyondaki Lisans durumunu anlık olarak görebilirsiniz. Örnek olarak ENTERPRISEPACK=E3, ENTERPRISEPREMIUM=E5 anlamına geliyor.

Bu komut Office 365’deki tüm kullanıcıları listeler .

Bu komut Office 365’deki tüm grupları listeler.

Bu komut ile Office 365’deki kullanıcıların Parola politikalarını görüntüleyebilirsiniz. Benim örneğimde parolalar 250 günde bir eskiyecek ve 30 gün öncesinde de kullanıcıya bildirim yapılacaktır. Set-MsolPasswordPolicy komutu ile düzenlenebilir.

Office 365’in varsayılan olarak getirdiği roller listeler. Bu roller sayesinde kullanıcıların yetkilerini ve Office 365 organizasyonu yönetimindeki yerlerini belirleyebilirsiniz. Bu yetki ve görevler şirketinizdeki yetkiler değil Office 365 portalının yönetimini ifade eder.

Herhangi bir kullanıcının yukarıda listelenmiş rollerden hangisine sahip olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Yeni bir kullanıcı oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz. Özellikle Lisans ataması yapmadım. Bir sonraki komutta onu da göreceğiz. Unutmadan; bir kullanıya lisans ataması yapmazsanız, o kullanıcı Office 365 içerisindeki özellikleri kullanamayacaktır.

Bu komutlarla da varolan bir kullanıcıya lisans ataması / değişikliği yapabilirsiniz.

Evet bir solukta en çok kullanılan Office 365 Powershell komutlarına göz attık. Sonraki yazılarda daha spesifik görevlerin nasıl yapılandırıldığını inceleyeceğiz.
Sorular için bakionur@bakionur.com